Letní seminář baletu a kreativního pohybu

Za milé podpory firmy Grishko, na Vás čeká v době konání semináře překvapení.