Gyrotonic®

Gyrotonic Prague„Základním cílem je cítit se ve svém těle jako doma, bez bolestí, omezení a zábran. Být v souladu s naší přirozeností, docílit pocitu naplnění, celistvosti.“

Juliu Horvath

Gyrotonic® vytvořil Julio Horvath, který v něm použil nedůležitější principy gymnastiky, baletu, jógy a plavání. Při cvičení se souvisle zapojují a procvičují všechny hlavní svalové skupiny. Gyrotonic® se pokládá za holistický koncept pohybu, který na lidské tělo pohlíží jako na celek, v jehož středu je páteř, jeho hlavní a nejdůležitější nosný prvek. Je to pohybový systém, který spojuje tisícileté východní znalosti o energii těla s moderní kineziologií.

KONCEPT CVIČENÍ

Gyrotonic® cvičení nabízí úplnou svobodu pohybu. Krouživé, spirálovité pohyby, jimiž se Gyrotonic® vyznačuje, zvyšují funkční kapacitu páteře, a tím přispívají k trojdimenzionálnímu vnímání pohybu a vedou k větší vyrovnanosti a rovnováze. Cvičení je velmi dobře sladěno s dechem, což stupňuje aerobní a kardiovaskulární aktivitu a podporuje regeneraci nervosvalového aparátu. Tímto komplexním cvičením se zároveň rozvíjí flexibilita a síla, dochází k regeneraci tkání, zvyšuje se vitalita a kloubní mobilita a zlepšuje se koordinace pohybů.

JAK SE CVIČÍ?

Cvičení jsou prováděna na profesionálním stroji „Pulley Tower“ (viz obrázek), který je přizpůsobitelný různým typům těla a úrovním výkonnosti. „Pulley Tower“ zajišťuje tělu při cvičení neustálou oporu. Cvičí se v polohách vleže, vsedě a vestoje. Klient prgyrotonic-aovádí sérii rytmických koordinovaných cviků. Pohyby jsou přirozené, bez zbytečného přetěžování a vytvářejí plynulý přechod mezi zapojováním a protahováním pohybového aparátu. Výsledkem je vyvážená opora kostry. Excentrické a koncentrické síly užité příslušnými svalovými skupinami jsou během cvičení díky neustálému odporu, změně směrů a otáčení kolem naší osy rovnoměrně rozložené mezi agonisty (svaly provádějícími pohyb) a antagonisty (svaly působící proti směru fungování jiných svalů), což zajišťuje maximální procvičení všech svalových partií.

PROSPĚŠNOST:

  • zlepšuje pohyblivost
  • zrychluje krevní oběh
  • zlepšuje trávení
  • zvyšuje fyzickou i duševní vyrovnanost
  • vytváří prostor v mezikloubních prostorách a omezuje kloubní ztuhlost
  • zmírňuje kloubní a svalové bolesti, zvyšuje pružnost
  • stabilizuje díky kontrastu
  • stimuluje tělo a jeho funkce
  • vypracovává dlouhé svaly, které zpevňují přirozené držení těla

KDO MŮŽE TUTO TECHNIKU CVIĆIT?

Gyrotonic® se s velkým úspěchem praktikuje po celém světě nejen v odvětví tance, sportu a rehabilitace, ale také jako kondiční cvičení pro lidi všech věkových kategorií a úrovní, od dětí až po důchodce. Zlepšuje kvalitu každodenního života. Tanečníkům, sportovcům a atletům navíc do velké míry zvyšuje vytrvalost, všestrannost a půvab v jakémkoliv pohybovém a uměleckém odvětví.

GYROTONIC® Vám otvírá jedinečné možnosti kultivace pohybu a je optimálním cvičením splňujícím individuální nároky.